TEHNOLOGIÝA

“Microsoft”: ulanyjylara açarsyz girmäge rugsat berer

“Microsoft” kompaniýa ýakyn hepdelerde “Microsoft Outlook” we “Microsoft OneDrive” ýaly birnäçe meşhur programma üpjünçilik hyzmatlaryndan peýdalanýanlar üçin açarsyz girmek mümkinçiligini döretjekdigini habar berdi. “Microsoft” bu mümkinçiligi mart aýynda korporatiw hasaplara elýeterli edipdi.

Kompaniýanyň wise-prezidenti Wasu Jakkal öz blogynda: “Mundan beýläk “Microsoft” hasabyňyzdaky açarjyk size zerur bolup durmaz” diýip,  belledi.

“Microsoft” kompaniýasy öz hyzmatlaryndan peýdalanýanlara açarlaryň ýerine özboluşly sanly giriş koduny hödürlär. Bu babatda “Authenticator” programmasy ýa-da ulanyjylara ýüz tanamak, barmak yzy bilen girmäge mümkinçilik berýän “Windows Hello” programmasyndan peýdalanmak hyzmatyny hödürlär.

 

Gije jübi telefonyny nirede goýmaly?

Ýene-de okaň

Türkiýäniň “Türksat 6A” aragatnaşyk hemrasy uçuryldy

Hytaýyň awtomobil kompaniýasy Türkiýede elektrikli awtomobil öndürer

BMG Baş Assambleýasy Hytaýyň emeli intellekt teklibini kabul etdi

«Sanly çözgüt – 2024» atly innowasion taslamalar bäsleşigine gatnaşmaga çagyrylýar

“Sanly çözgüt — 2024”: emeli aň ugry hem girizildi

“Meta” bilen “Apple” emeli intellekt boýunça hyzmatdaşlyk eder