SPORT

«Messi we Mbappe ýaly beýik oýunçylar bilen oýnadym. Emma …»

PSŽ-niň hüjümçisi Neýmar haýsy oýunçy bilen bir toparda oýnamak isleýändigi baradaky sowala jogap berdi.

«Men Kriştianu Ronalduny saýlardym, sebäbi men eýýäm Messi we Mbappe ýaly beýik oýunçylar bilen oýnadym. Emma şu wagta çenli Ronaldu bilen bir toparda oýnamak mümkinçiligi bolmady» diýip, Neýmar «GQ Style» neşirine beren  söhbetdeşliginde aýtdy.

Ýeri gelende aýtsak, 29 ýaşly Braziliýaly  futbolçy şu möwsümde Fransiýanyň ligasynda 16 oýunda 8 pökgi geçirdi.

 

Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň Döwlet nebit kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

 

 

Ýene-de okaň

“Merw” (Türkmenistan) – “Rawşan” (Täjigistan): 1-1

Messi XXI asyryň iň güýçli futbolçysy

Kuraş boýunça dünýä çempionaty Türkmenistanyň üstünligi bilen tamamlandy

Türkmenistan 3-nji altyn medalyny gazandy

Ata Watan Eserleri

Ronaldonyň Saud Arabystanyda muzeýi açyldy

Kuraş-2023: Türkmenistan 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri