TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Mart aýy üçin uçar biletleri satylyp başlandy :Russiýadan Türkmenistana

Russiýa Federasiýasynyň şäherlerinden Türkmenistan ugruna amala aşyrylýan uçar gatnawlary boýunça 2023-nji ýylyň mart aýy üçin uçar biletleri satylyp başlandy. Bu barada “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň Russiýadaky wekilhanasynyň resmi saýtynda habar berilýär. Öň habar berişimiz ýaly “Türkmenistan” awiakompaniýasy 2023-nji ýylyň 1-nji fewralyndan Russiýa Federasiýasynyň şäherlerinden Türkmenistan ugruna amala aşyrylýan uçar gatnawlary Aşgabat şäheriniň halkara howa menziline gonar. Mundan ozal Moskwa-Türkmenbaşy we Kazan-Türkmenabat ugry boýunça satyn alnan biletler öz güýjüni saklaýar.

Russiýa Federasiýasyndan Türkmenistana amala aşyrylýan awiagatnawlaryň täze rejesi şeýle:

1. Moskwa-Aşgabat
а)T5704 – çarşenbe güni uçýan wagty 00:15, gonýan wagty 06:05
б)T5710- anna güni uçýan wagty 10:35, gonýan wagty 16:25

2. Kazan-Aşgabat
а) T5736 – duşenbe güni uçýan wagty 00:35, gonýan wagty 05:50
б) T5738 – perşenbe güni uçýan wagty 11:00, gonýan wagty 16:25

Awiabiletleri “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň Russiýadaky wekilhanasynyň “www.turkmenistanairlines.ru” internet sahypasynda, şeýle hem avia@itmgroup.ru elektron poçta salgysyna ýüz tutmak ýa-da +7-812-459-98-99 telefon belgisine jaň etmek arkaly alyp bolar.

Şeýle hem wekilhananyň şu aşakdaky salgylaryndan satyn alyp bolar:

1.Sankt-Peterburg
Aleksandr Newskiý meýdany, 2-nji jaý, “Moskwa” myhmanhanasynyň binasy, 3-nji girelge, 1-nji gat
+7-931-222-12-66
avialed.ticketing@gmail.com
https://vk.ru/public217310341
Duşenbe-Anna 10 – 19

2.Moskwa
“Domodedowo” howa menzili, halkara uçuş zolagy, 49-njy kassa.
+7-903-243-22-50
aviastar2012@mail.ru
Her gün 10 – 19

Pawelskiý wokzaly, 3-nji gat, 35-nji ofis

+7 (915) 109-85-02
Turkmenavia@mail.ru
Hepdäniň dowamynda: 10:00 – 19:00; Dynç günleri: 10:00 – 17:00.

3.Kazan
Kozýa Sloboda, Dekabrtisler köçesi 85-nji jaýy, “Relita”, ikinji gat, 210-njy otag
+7-843-500-55-31
Duşenbe-Anna günleri 09 – 18

Başga gyzyklandyýan ähli maglumatlar üçin şu aşakdaky telefon belgisinden habarlaşmak bolar:

+7-812-459-98-99
avia@itmgroup.ru
Her gün 10 – 19

Türkiýede bilim almak isleýän oglan-gyzlarymyzyň Stambul şäherinde ýerleşýän we bilim ulgamynda maslahat hyzmatlaryny berýän, Türkiýeden sanawa giren birnäçe ýokary okuw mekdebiniň Ygtyýarly wekili bolup durýan

Atavatan Danışmanlik Tercüme LTD şereketine ýüz tutup bilerler!

Habarlaşmak üçin :

+90 532 401 71 52

 +90 530 251 36 73

Daşary ýurtlarda bilim almak üçin resminamalaryň terjimesi boýunça Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin : 

+993 63 78 96 73 &  +993 12 96 48 55

Russiýadan Türkmenistan ugry boýunça uçar gatnawlarynyň täze rejesi

Ýene-de okaň

THY gar ýagyşy sebäpli gatnawlaryny ýatyrdy

Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawy dikeldildi

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň ilkinji “Airbus” kysymly ýük uçary

Ata Watan Eserleri

Teswirle