TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Küşt oýny mekdepde okadylýan sapaklaryň sanawynda

Gruziýanyň Ministrler Kabinetiniň karary bilen şahmat oýny ýurtdaky mekdepleriniň başlangyç synplarynda sapak hökmünde okadylmagy sapaklaryň arasyna goşuldy.

Karara görä, umumybilim berýän mekdepleriň başlangyç synpyndan başlap çagalara şahmat oýnamak öwrediler. 2022-2023-nji okuw ýylyndan başlap, küşt oýny sapak hökmünde okadylyp başlanar.

Ýeri gelende belläp geçsek, küşdi mekdepde okadylýan sapaklaryň hataryna goşan ilkinji döwlet däl. Mundan ozal Azerbaýjan hem küşdi sapak hökmünde mekdeplerde okadylýan sapaklaryň sanawyna goşupdy.

 

 

Türkmenistanda dostlukly döwletiň Baştutany hatyralandy

Ýene-de okaň

Energetika instituty: “Açyk Gapylar 2023”

Ata Watan Eserleri

Bedenterbiýe we Sport Instituty: “Açyk Gapylar 2023”

Halkara Gatnaşyklary Instituty : “Açyk Gapylar 2023”

Baş Redaktor

Teswirle