MEDENIÝET

Kosmosda surata düşüriljek ilkinji çeper film

Russiýaly kinorežissýor Klim Şipenko we aktrisa Ýuliýa Peresild kosmosda kino surata düşürmäge taýýarlyk görýär. Gazagystandaky “Baýkonur” kosmodromynda kosmosda surata düşüriljek ilkinji çeper filmiň taýýarlyk işleri jemleýji tapgyrda alnyp barylýar.

“Soýuz MS-19” kosmos gämisiniň komandiri Anton Şkaplerow, kinorežissýor Klim Şipenko we aktrisa Ýuliýa Peresild asman giňişligine çykmak üçin taýýarlyk görýär.

Kosmos gämisi 5-nji oktýabrda asman giňişligine göteriler. Uly bolmadyk surata düşüriş topary kosmonawtlar ýaly taýýarlyk işlerden geçerler.

“Çagyryş” atly film Russiýanyň “Roskosmos” edarasynyň kömegi bilen surata düşüriler. Filmde kosmonawty gyssagly operasiýa etjek lukmanyň kosmos bekedine uçuşy suratlandyrylar.

Kosmos düzgünlerine görä, ätiýaçdaky ekipaž hem edil kosnonawtlar ýaly yzygiderli türgenleşik geçýär: Olaryň arasynda kinooperator Alekseý Dudin we aktrisa Alýona Mordowina hem bar.

Bu kosmos uçuşy filmiň surata düşürilmegi bilen bilelikde azyndan 12 gün dowam eder.

 

“Airbus” kompaniýasy “uçýan taksisini” tanyşdyrdy

Ýene-de okaň

“Aşgabat” we “Ýaşlyk” teleýaýlymlaryna täze ýolbaşçylar bellenildi

Hytaýda Türkmenistanyň medeniýet ýylynyň açylyş dabarasy geçirilýär

Türkmen döredijilik topary Türkiýede iş saparynda

Dünýäniň iň gymmat toýy: Biber 10 million dollar gazandy

Medeniýet hepdeligi – 2025 Ahal welaýatynda geçiriler

«Berkarar» söwda we dynç alyş merkezinde amerikan agşamy