TEHNOLOGIÝA

“Airbus” kompaniýasy “uçýan taksisini” tanyşdyrdy

Ýewropanyň öňdebayrjy awiagurluşyk kompaniýasy bolan “Airbus” kompaniýasy özüniň  “uçýan taksi” taslamasyny Tuluzadaky sammitinde tanyşdyrdy.

“Uçýan taksi” dikuçara meňzeýär. Bu modele “äpet sürüjisiz” ulag lakamy berildi. Ýöne resmi taýdan “CityAirbus NextGen” ady berildi.

Dört ýolagça niýetlenen bu uçýan taksiniň iň ýokary tizligi sagatda 120 kilometre barabar bolar. Şeýle hem ekologiýa taýdan arassa ulag bolan bu “uçýan taksi” elektrik hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylandyr.

“CityAirbus NextGen” entek gutarnykly däl. Ilkinji uçuş 2023-nji ýylda meýilleşdirilýär.

 

BTS topary BMG-nıň Baş Assambleýasynda çykyş etdi

 

Ýene-de okaň

Türkiýäniň “Türksat 6A” aragatnaşyk hemrasy uçuryldy

Hytaýyň awtomobil kompaniýasy Türkiýede elektrikli awtomobil öndürer

BMG Baş Assambleýasy Hytaýyň emeli intellekt teklibini kabul etdi

«Sanly çözgüt – 2024» atly innowasion taslamalar bäsleşigine gatnaşmaga çagyrylýar

“Sanly çözgüt — 2024”: emeli aň ugry hem girizildi

“Meta” bilen “Apple” emeli intellekt boýunça hyzmatdaşlyk eder