TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Koronowirusyň täze görnüşi ýüze çykaryldy

Koreýa Respublikasynyň saglygy goraýyş işgärleri ýurtda koronowirus pandemiýasynyň täze görnüşini ýüze çykardylar. Täze görnüşli kesel eýýäm «Mu» diýlip atlandyryldy.

«RIA Nowosti» pandemiýanyň bu görnüşiniň eýýäm üç adamda ýüze çykarylandygyny habar berýär.

Ýöne täze kesel ýurda daşary döwletlerden gelenlerde ýüze çykaryldy. Ol hem koronowirusyň ozalky görnüşleri ýaly, immunitetiň peselmegi bilen bagly ýokuşyp bilýär. Ýöne häzire çenli işlenip taýýarlanan waksinalaryň täze keseli bejerip bilmezligi gynandyryjy ýagdaý.

 

Programma önümini sertifikatlaşdyrmagyň Tertibi tassyklandy

Ýene-de okaň

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

Teswirle