SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Koronowirusyň täze görnüşi ýüze çykaryldy

Koreýa Respublikasynyň saglygy goraýyş işgärleri ýurtda koronowirus pandemiýasynyň täze görnüşini ýüze çykardylar. Täze görnüşli kesel eýýäm «Mu» diýlip atlandyryldy.

«RIA Nowosti» pandemiýanyň bu görnüşiniň eýýäm üç adamda ýüze çykarylandygyny habar berýär.

Ýöne täze kesel ýurda daşary döwletlerden gelenlerde ýüze çykaryldy. Ol hem koronowirusyň ozalky görnüşleri ýaly, immunitetiň peselmegi bilen bagly ýokuşyp bilýär. Ýöne häzire çenli işlenip taýýarlanan waksinalaryň täze keseli bejerip bilmezligi gynandyryjy ýagdaý.

 

Programma önümini sertifikatlaşdyrmagyň Tertibi tassyklandy

Ýene-de okaň

Ady rowaýata öwrülen taryhy Grand bazar – ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi