Şu günki “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde 2022-nji ýyl boýunça Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda hukuk meseleleri boýunça geçirilýän raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişlikleriniň aýy we şol aýda geçirilýän günleri habar edildi.

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzalarynyň gatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçiriler.

Kabul edişlik sagat 09:30-12:00 aralygynda Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 150-nji jaýynda, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda geçiriler.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-19-20, 39-19-21

2022-nji ýyl boýunça jemgyýetçilik kabul edişlikleriniň aýy we güni:(Her aýda 2 gezek kabul edişlik göz öňünde tutulypdyr)
Ýanwar – 22
Fewral – 05, 19
Mart – 12, 26
Aprel – 09,23
Maý – 07, 21
Iýun – 04, 18
Iýul– 09, 23
Аwgust – 06, 20
Sentýabr – 10, 24
Oktýabr – 08, 22
Noýabr – 05, 19
Dekabr – 03, 17

 

«Hytaý – Merkezi Aziýa döwletleri» sammiti geçiriler