TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Ispan alymlary pomidor gabygyndan plastmassa ýasamakçy

Ispaniýanyň Malaga şäheriniň alymlary pomidoryň gabygyndan zyýansyz plastmassany ýasamagyň üstünde iş alyp bardylar. Bu barada “The Mayor” neşiri habar berýär.

Ekologiýa taýdan arassa material pomidor pastasy we ketçup önümçiliginde galan galyndylardan ýasalar. Pomidoryň gabygy zyýansyz iýmit gaplamasyna öwrüler. Biomaterial ýag kislotalarynyň esasynda öndüriler.

Alymlar şeýle tebigy gaplamalaryň diňe bir plastmassa we nebit önümleriniň atmosferasyna ýetirýän zyýanyny azaltman, eýsem azyk önümçiligindäki galyndylary hem azaldyp biljekdigine ynanýarlar.

Oýlap tapylan material çydamly, ýöne çalt dargaýar. Onuň düýbünden ýitip gitmegi üçin 1 aý gerek bolar. Şol bir wagtyň özünde, deňeşdirmek islenilende, onda adaty plastmassanyň ýok bolup gitmegi üçin 450 ýyl gerek bolýar.

 

Merkezi Aziýa-Koreýa Respublikasy ministrler duşuşygy geçiriler

 

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle