TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Merkezi Aziýa-Koreýa Respublikasy ministrler duşuşygy geçiriler

Şu ýylyň 30-njy noýabrynda Täjigistanyň paýtagty Duşanbe şäherinde “Merkezi Aziýa-Koreýa Respublikasy” hyzmatdaşlyk forumynyň daşary işler ministrleriniň 14-nji mejlisi geçiriler. Bu barada Täjigistanyň Daşary işler ministrliginiň metbugat gullugy habar berýär.

– Forumyň çäklerinde wekiliýetleriň ýolbaşçylary Merkezi Aziýa bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy pandemiýanyň täsiri, şeýle hem sebit we halkara gün tertibi göz öňünde tutup, mundan beýläk-de ösdürmek meseleleri maslahatlaşylar – diýlip, metbugat beýanatynda bellenilýär.

Şeýle hem gatnaşyjylar Sekretariatyň täze direktorynyň dalaşgärini tassyklap, Forumyň sekretariatynyň 2022-nji ýyl üçin iş meýilnamasyny kabul ederler.

Forumyň jemleri boýunça gatnaşyjy ýurtlaryň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary tarapyndan bilelikdäki beýanat kabul ediler.

“Merkezi Aziýa-Koreýa Respublikasy” hyzmatdaşlyk forumynyň daşary işler ministrleriniň 14-nji duşuşygynyň öňüsyrasynda Duşanbe şäherinde “Merkezi Aziýa-Koreýa Respublikasy” Işewürler forumynyň ilkinji mejlisi geçiriler.

Bu forumda bu foruma gatnaşyjy ýurtlaryň işewürler wekilleriniň arasynda söwda we maýa goýum hyzmatdaşlygy meseleleri ara alnyp maslahatlaşylar.

Mälim bolşy ýaly, “Merkezi Aziýa-Koreýa Respublikasy” hyzmatdaşlyk forumynyň daşary işler ministrleriniň 13-nji mejlisi 2020-nji ýylyň 25-nji noýabrynda Seul şäherinde geçirilipdi.

“Merkezi Aziýa-Koreýa Respublikasy” hyzmatdaşlyk forumy 2007-nji ýyldan bäri geçirilip gelinýär. Bu forumyň geçirilmegindäki maksat Koreýa Respublikasy bilen  Ýewraziýanyň ýüreginde ýerleşýän Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakdan ybaratdyr.

 

Germaniýada Merkel döwri tamamlandy

Ýene-de okaň

Türkiýe Türkmenistanyň daşary syýasatynda möhüm orun eýeleýär

Türkmenistan Täjigistanda mekdep gurar

Türkmenistanyň Özbegistandaky ilçihanasynyň işgärleri üçin ýaşaýyş jaýyny gurar

Teswirle