SPORT

“Inter” 8-nji gezek Italiýanyň kubogyny gazandy

Italiýanyň kubogyny almak ugrundaky ýaryşyň finalynda “Inter” bilen “Ýuwentus” toparlary duşuşdy.

Simone Indzaginiň ýolbaşçylygyndaky “Inter” topary esasy garşydaşlaryndan “Ýuwentus” toparyny 4:2 hasabynda utup, taryhyndaky 8-nji kubogyny eýeledi. Şeýlelikde, “Inter” topary 2011-nji ýyldan bäri ilkinji gezek kubogy gazanmagy başardy.

“Ýuwentus” topary 6-njy minutda Barella we 52-nji minutda Wlahowiç bilen 2:1 hasabynda öňe saýlanan hem bolsa, “Inter” topary 50-nji minutda Aleks Sandronyň, 80-nji minutda Çalhanoglynyň, 99-njy we 102-nji minutda Perişiçiň gollary bilen kubogy gazanmagy başardy.

“Ýuwentus” topary bolsa möwsümde kuboksyz galdy. Massimiliano Allegriniň ýolbaşçylygyndaky topar Çempionlar ligasynyň 1/8 finalynda utulyp, ýaryşdan galdy. Ýurduň Naýbaşy kubogyny gazanyp bilmedi. Çempionlyk ýaryşynda hem “Milan” bilen “Inter” toparlaryndan yzda galdy.

Şeýlelikde, “Ýuwentus” topary 2010/11-nji ýylyň möwsüminden bäri her ýyl kubok gazanyp gelýän bolsa, ilkinji gezek şu möwsümde kuboksyz galdy.

Italiýanyň Kubogyny iň gazanan toparlaryň biri hem “Ýuwentus” toparydyr we onuň kuboklaryny sany 14-e deňdir.

 

 

Parlament ýolbaşçylary «Ömür daragty» atly sahna eserine tomaşa etdiler

 

 

Ýene-de okaň

Ronaldodan özboluşly rekord

Türkmenistanyň Kubogynyň ýarym finalynyň birinji duşuşyklary geçirildi

“Arkadag” toparynyň ýeňlişsiz ýoly dowam edýär

Türkmen türgeni Aziýa oýunlarynda bürünç medal gazandy

Hytaýda 19-njy Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirildi

ХIХ Aziýa oýunlarynda Türkmenistanyň baýdagy galdyryldy