TEHNOLOGIÝA

“Instagram”, “Facebook” we “WhatsApp”: global näsazlyk

Düýn agşamara (sagat 20:40) dünýäde milliardlarça adama täsir edýän ýagdaý emele geldi. Dünýäniň iň meşhur jemgyýetçilik torlary bolan “Instagram” we “Facebook”, şeýle hem habarlaşmak platformy bolan “WhatsApp” hyzmatlarynda näsazlyk  boldy. Bu üç Applikasiýa eýeçilik edýän “Facebook” kompaniýasynyň jemgyýetçilik boýunça müdiri Andy Stone “Twitter” hasabyndan ulanyjylara ýüzlendi we Applikasiýalarda we önümlerinde näsazlygyň emele gelendigini kabul etti. Ol öz beýanynda, mümkin bolan iň gysga wagtda näsazlygy aradan aýyrmak üçin işleýändiklerini belleýär we şeýle ýagdaýyň emele gelmegi sebäpli ötünç soraýar. Näsazlyk bu habaryň saýtymyza ýerleşdirilen sagady bolan gije ýarysy 02:06-de hem dowam edýärdi.

Bu ýagdaý emele gelenden soňra “Facebook” kompaniýasynyň Nýu-Ýork biržasyndaky aksiýalarynda 5 göterimden gowrak pese gaçyşyň emele gelendigi bellenilýär. “Facebook” Applikasiýasynyň häzirki günde 2,89 milliard ulanyjysy bar. Bu görkeziji “YouTube”-de 2,3 milliard, “WhatsApp”-da 2 milliard, “Instagramda” bolsa 1,38 milliard ulanyja barabardyr.

Dünýäde näçe web saýt hereket edýär?

Ýene-de okaň

Aşgabat şäher häkimliginiň “Sanly şäher” mobil goşundysy tapgyrlaýyn işe girizilýär

“Windows” ulgamyndaky näsazlyk: dünýä kompaniýalaryna täsirini ýetirdi

Ilon Mask kompaniýalaryny Tehasa göçürýär

Dünýäde täze uçarlara bolan isleg artar

Türkiýäniň “Türksat 6A” aragatnaşyk hemrasy uçuryldy

Hytaýyň awtomobil kompaniýasy Türkiýede elektrikli awtomobil öndürer