Dünýäde näçe web saýt hereket edýär?

Häzirki wagtda dünýäde “Internet” diýen sözi gündelik durmuşymyzyň möhüm bölegine öwrüldi. Adamlaryň gündelik durmuşynda ekran arkaly habarlaşmak üçin has köp wagt sarp edýändigini belläp bileris. 2021-nji ýyldaky maglumatlara görä, interneti işjeň ulanyjylaryň sany 4,89 milliard adama ýetdi. Bu bolsa geçen 12 aýyň dowamynda internet ulanylaryň sanynyň 332 million artandygyny görkezýär. … Continue reading Dünýäde näçe web saýt hereket edýär?