TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

«Instagram» çagalar üçin niýetlenen goşunda arakesme berdi

«Feýsbuk» kompaniýasy «Instagramda» 13 ýaşdan kiçi çagalar üçin niýetlenen goşundysy bilen bagly taslama arakesme berdi.

«Instagramyň» ýolbaşçysy Adam Mosseri bu barada beren düşündirişinde, özleriniň heniz hem bu goşunydynyň çagalar üçin peýdaly bolup biljekdigi barada pikirdedigini aýtdy. Ýöne arakesme maşagalar we çagalar bilen degişli guramalar bilen pikir alyşmak üçin berildi.

Mosseriniň aýtmagyna görä, bu goşundy 13 ýaşdan kiçi çagalaryň «Instagramdan» peýdalanmasyna ata-eneleriň gözegçiligini güýçlendirer. Ýöne «Instagramyň» ýakynda ABŞ-nyň «Wall Street Journal (WSJ)» gazeti tarapyndan tankyt edilendigini hem aýtmak gerek. Neşir bu jemgyýetçilik aragatnaşyk torunyň çaga terbiýesine zyýanly täsir edýändigini ýazýar.

Şeýle-de bolsa, Mosseri bu tankytlamalary ýalňyşlyk hasaplaýar. Onuň pikirine görä, taslama barada ýalňyş pikirler bar. Durmuşa geçirilmegi meýilleşdirilýän taslama çagalaryň görüm-göreldesine hiç hili zyýan ýetirmez.

Garaşsyzlygyň 30 ýyllygyna bagyşlanan konsert

 

 

Ýene-de okaň

Dünýäde iň köp isleg bildirilýän awtoulaglar

Google Translate Offline :Türkmen dilinde hem hyzmat

Baş Redaktor

“Huawei” kompaniýasy Türkmenistanda sanly telefon ulgamyny giňletmek işine gatnaşar

Teswirle