TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Iňlis diliniň söz gory barada

 • Dilşynaslar iňlis dili dünýäde iň çalt baýlaşýan dilleriň biri hasaplaýarlar.
 • Häzirki zaman iňlis dilinde iň uly söz baýlygy – 600,000-den Her ýyl bu sözlüge 4000 töweregi söz goşulýandygyny,
 • Gepleşikde umumy ulanylýan sözleriň sany 60,000-e golaýdyr.
 • Iňlis diliniň sözlük gorunyň 70 göterimini alynma sözler we galan 30 göterimini ene diliniň sözleri hasaplandygyny bilermenler belleýärler.
 • Iňlis dilinde iň ýaýran, köp ulanylýan “e” harpydyr.
 • Köp sözler beýlekilerden “s” harpy bilen başlaýar.
 • Iňlis dilinde iň köp işlenen söz toplumydyr.
 • Iňlis elipbiýine goşulan iň täze harplar Şekspiriň döwründen soňky ulanylyşy bolan “j” we “v” harplarydyr.
 • Iňlis dilindäki iň uly sözlük 20 tomdan ybarat, umumy sahypasy 21,728-dan bolan Oksford uniwersiteti tarapyndan neşir edilen sözlükdir.
 • Iňlis dilinde iň uzyn söz: Uels obasynyň ady –   Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
 • Fransuz dilinde iň gysga söz – diňe bir – – “Y” harpyndan ybarat bolan fransuz obasynyň ady.

 

Amangeldi Amangeldiýew,

filologiýa ylymlarynyň kandidaty.

 

 

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

 

Ýene-de okaň

Türkiýede mekdepler ýene-de 1 hepdeden açylýar

Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň döwrebap binasy gurlar

Sanawdaky Dokuz Eylül Uniwersiteti : Amerika we Türkiýede attestat bilen okamak

Baş Redaktor

Teswirle