TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

 Iň uzyn uçuş 4 sagat bolar

     ABŞ-daky “Boom Supersonic” şereketi sesiň tizligindenem çalt hereket edýän “Mach 2.2” atly söwda uçaryny döretdi. Täze uçar bilen dünýäniň islendik nokadyna syýahat etmek üçin iň köp 4 sagat gerek bolar. Kompaniýa bilet bahalarynyň 100 amerikan dollaryna barabar boljakdygyny aýdýar.

Şereketiň baş direktory Bleýk Şoll ýolagçylary gatnatmak üçin işlenip düzülen “Mach 2.2” -iň 2026-njy ýylda uçuşa taýyn boljakdygyny äşgär etdi.

Şeýle-de bolsa, bu arzuwlaryň hasyl bolmagy üçin kompaniýa entek köp ýyllap zähmet çekmeli bolar.

 

“Lamborghini” modelleri 2024-nji ýylda elektrik bilen işlär

 

 

Ýene-de okaň

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Ilkinji türkmen antiwirusy tanyşdyryldy

Teswirle