TEHNOLOGIÝA

“Lamborghini” modelleri 2024-nji ýylda elektrik bilen işlär

Italiýanyň superkar öndürijisi Lamborghini, beýleki markalar ýaly elektrik ulaglaryna geçmek meýilnamasynyň bardygyny äşgär etdi. Bu barada metbugat neşirlerinde habar berilýär. Markanyň doly elektrik toguna geçmegi 2024-nji ýylda tamamlanar.

Doly elektrikli ulaglara geçmezden ozal, şereketiň gibrid modelleri öndürip başlajakdygy aýdylýar.

“Lamborghini”-niň elektrikli awtoulaglara geçmek meýilnamasy, daşky gurşawa ýetýän ýaramaz täsiri azaltmaga goşant goşmak isleýändigimizden gelip çykýan täze meýilleşdirilen ugurdyr “ – diýip, şereketiň baş direktory Stefan Winkelman belläp geçýär.

Mundan başga-da, kompaniýa 2025-nji ýyla çenli uglerod zyňyndylarynyň ýarysyny azaltmagyň üstünde işlär.

 

Dünýädäki iň gymmat futbol toparlary

 

 

Ýene-de okaň

“Ata Watan Media” topary “Tesla” kompaniýasynyň täze ulagynyň tanyşdyrylyş çäresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Bassyr 11 ýyldan bäri birinjiligi eýeleýär

Sam Altman “OpenAl” kompaniýasyna gaýdyp geldi

Türkmenistanda “TechGirls” maksatnamasyna gatnaşmak üçin arzalary kabul edýär

Ata Watan Eserleri

“Amazon” onlaýn görnüşde awtomobil satyp başlar

Ata Watan Eserleri

“Dubai Airshow 2023” halkara sergisi geçirilýär