MEDENIÝET

Ilkinji kinofilm haçan döräpdir?

Fransuz Lui Leprens tarapyndan ilkinji ýazga alnan gysga film  “Rounday Garden Scene”  kinoteatrlar üçin taýýarlanan ilkinji filmdir. Şeýle-de  bu kinofilm iň gadymy film hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilendir. Dowamlylygy 2.11 sekunt dowam edipdir.

1894-1895-nji ýyllarda Uilýam Dikson tarapyndan  döredilen  “The Dickson Experimental Sound” kinofilmi  Dikson we Thomas Edison tarapyndan kämilleşdirilen ilkinji sesli filmdir.

1922-nji ýylda döredilen “The Power of Love” atly sessiz film dünýäde ilkinji 3 ölçegli (3D) sessiz film diýip kabul edilýär.

1937-nji vylda “Walt Disney” tarapyndan döredilen“Snow White and the seven Dwards” (gar Pamyk)  ilkinji sesli we reňkli  metražli animasýon filmdir.

 

Bütindünýä deňiz güni

Ýene-de okaň

“Aşgabat” we “Ýaşlyk” teleýaýlymlaryna täze ýolbaşçylar bellenildi

Hytaýda Türkmenistanyň medeniýet ýylynyň açylyş dabarasy geçirilýär

Türkmen döredijilik topary Türkiýede iş saparynda

Dünýäniň iň gymmat toýy: Biber 10 million dollar gazandy

Medeniýet hepdeligi – 2025 Ahal welaýatynda geçiriler

«Berkarar» söwda we dynç alyş merkezinde amerikan agşamy