TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Hytaýda ekin ekip bolýan 51 gatly bina gurlar

Hytaýda ekin ekip bolýan 51 gatly bina gurlar. Çeşmä görä, bu uly bina 218 metr beýiklikde bolmaga niýetlenendir.

Şençžen şäherinde gurulmagy niýetlenen binanyň taslamasy italýan binagäri Karlo Ratti tarapyndan taýýarlandy. Binanyň 10 müň inedördül metrinde ösümlikler gidroponik usulda ösdürilýär.

Gidroponik usul ― suw we mineral erginler esasynda ösümligi ösdürmegi aňladýar we ol ýer tygşytlaýar.

51 gatly bina ýylda 270 tonna azyk öndürmek we 40 müň adamy üpjün etmek üçin niýetlenendir. Şeýle hem binada ofisler, supermarket we azyk kortlary ýerleşer. 

 

Koronowirusyň täze görnüşi ýüze çykaryldy

Ýene-de okaň

«Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» parlamentara forumyny Aşgabatda geçirilmek teklip edildi

Ikinji Hazar ykdysady forumy geçiriler

Emmanuel Makron: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyzy ösdürmäge taýýar

Teswirle