TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Gyrgyz Prezidenti üçin resmi dabara

Ýurdumyza resmi sapar bilen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow hormatly Prezidentimiz tarapyndan Garaşsyzlyk meýdançasynda resmi dabara bilen garşylandy. Bu barada Gyrgyz Prezidentiniň resmi internet saýtynda bellenilip geçilýär.

Resmi dabarada iki ýurduň Döwlet senalary ýaňlandy. Soňra iki ýurduň Prezidentleri hökümet wekiliýetleri bilen tanyşdyrdy.

Soňra Prezidentleriň ulagy “Oguzhan” köşkler topluma geldi. Ulag kerweni atly esgerleriň ugratmagynda köşge geldi. Bu ýerde iki ýurduň Prezidentleriniň ýokary derejedäki gepleşikleri geçirilýär.

Mälim bolşy ýaly, düýn ýurdumyza gelen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow Türkmenistanyň eksport harytlarynyň sergisine hem-de türkmen-gyrgyz ykdysady forumyna gatnaşdy.

Türkmen-gyrgyz ykdysady forumda iki ýurduň işewürleriniň arasynda 28,5 million dollara barabar ylalaşyklar gazanyldy. Türkmen telekeçileriniň öndürýän önümleri gyrgyz bazaryna iberiler.

 

 

Aşgabatda türkmen-gyrgyz ykdysady forumy geçirildi

Ýene-de okaň

Emmanuel Makron: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyzy ösdürmäge taýýar

Gazagystanyň ilkinji prezident dalaşgäri

Türkmenistanyň wekiliýeti Fransiýada iş saparynda bolýar

Teswirle