TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Guterreş täze möhlete saýlandy

BMG-niň Baş Assambleýasy baş sekretar Antoniu Guterreş ikinji möhlete saýlady. Baş sekretaryň täze wezipe möhleti 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda başlap, 2026-njy ýylyň 31-nji dekabrynda tamamlanýar. Bu barada BMG-niň Baş Assambleýasynyň başlygy Wolkan bozkyr habar berdi.

– Baş Assambleýa degişli çözgüt kabul etdi. Antoniu Guterreş ikinji möhlete saýlandy – diýip, Wolkan Bozkyr habar berdi.

Guterreş bu wezipä hödürlenen ýeke-täk dalaşgär boldy. Onuň dalaşgärligini BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşi hem makullady.

Antoniu Guterreş 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda bu wezipä girişipdi. BMG-niň Baş sekretayr 5 ýyllyk möhlete saýlanýar.

Guterreş BMG-niň 9-njy baş sekretarydyr. Milletler Bileleşiginiň ilkinji baş sekretary Trýugwe Lidir. Soňra Dag Hammerşeld, U Tan, Kurt Waldhaým, Hawýer Peres de Kuelýar, Butros Butros-Gali, Kofi Annan, Pan Gi Mun bu wezipäni eýeledi.

 

Russiýa Türkiýä uçar gatnawlaryny dikeldýär

Ýene-de okaň

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýada saparda bolar

Baş Redaktor

Neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna bagyşlanan maslahat

UNODC sebit wekili bilen duşuşyk

Teswirle