TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Gruziýanyň Premýer-ministri Türkmenistana geldi

Gruziýanyň Premýer-ministri Irakli Garibaşwili Özbegistandaky saparyny tamamlap, Türkmenistana geldi. Gruziýanyň Premýer-ministriniň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, hormatly myhman Aşgabadayň halkara howa menzilinde garşylandy.

Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow bilen Gruziýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň wagtlaýyn wekili Awtandil Nafetwaridze hormatly myhmany howa menzilinde garşy aldy.

Gruziýanyň Premýer-ministri Irakli Garibaşwili saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşar.

 

Merkezi Aziýanyň Prezidentleriniň sammiti geçiriler

Ýene-de okaň

Magtymguly Pyragynyň doglan güni ÝUNESKO tarapyndan bellener

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

“Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi”:Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy

Teswirle