TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Gresiýa daşary ýurtly syýahatçylar üçin açyldy

Düýn ― 14-nji maýda Gresiýanyň hökümeti ýurduň daşary ýurtly syýahatçylar üçin açylandygyny habar berdi. Şeýlelikde, Gresiýa geçen ýylyň noýabr aýyndan bäri ilkinji gezek daşary ýurtly kabul edip başlady.

Ýurduň Syýahatçylyk ministrligi tarapyndan berlen beýanatda şu ýyl syýahatçylykdan geljek girdejiniň geçen ýylkydan has köp boljakdygyna umyt bildirilýär. Ýeri gelende aýtsak, ýurtda güýçli depginde dowam edýän waksina kampaniýasynyň tomsuň ortasyna çenli tamamlanmagyna garaşylýar. Häzir Gresiýada «Pfizer-Biontec», «Moderna» we «Johnson and Johnson» waksinalarynyň 3 million ölçegden gorwagy uruldy.

Ýurtda syýahatçylyga rugsat berlen dessine germaniýaly syýahatçylaryň bir topary müňlerçe ýyllyk taryhy bolan ýadygärlikleri görmek üçin geldiler.

 

UFC-de ýeňil agramyň guşagyna täze eýe tapylar

 

 

Ýene-de okaň

“Green Card” (Grin Kard) -2024: Senenamasy Yglan edildi

Baş Redaktor

“Green Card” (Grin Kard) boýunça resminamalar kabul edilip başlandymy?

Baş Redaktor

Dünýäde 150 million dozadan gowrak “Sputnik V” sanjymy ulanyldy

Teswirle