TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

“Gildiýa” baýraklarynyň ýeňijileri mälim edildi

ABŞ-da 27-nji gezek “Gildiýa” kino baýraklarynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi. Şonuň esasynda, ABŞ-nyň 2020-nji ýyldaky iň gowy filmleri we seriýallary saýlanyp alyndy. Bu baýragynyň eýeleriniň sanawy guramanyň web sahypasynda çap edilipdir.

Bu baýragy almak ugrundaky bäsleşigiň esasy nominasiýasynda “Trial of the Chicago Seven” filminde çykyş eden Aaron Sorki, iň gowy aktýor baýragyna mynasyp boldy. “Iň gowy oglan keşbi” üçin kategoriýasynda “Ma Rainey: Mother of the Blues” filminde çykyş eden Çedwik Bouzman baýragy eýeledi. Şol filmde çykyş eden Wiola Dewis bolsa “Iň gowy aktrisa” diýen adyna mynasyp boldy. “Drama seriýallar” kategoriýasynda “Corona” filmi ýeňiş gazandy. “Şits Krik” bolsa komediýa seriýallarynda baýraga mynasyp boldy. “Queen’s Move” filminde çykyş eden Anýa Teýlor-Joý ýylyň aktrisasy hasaplanyldy. “The Promising Girl” filmi bolsa iň gowy ssenariýa kategoriýasynda ýeňiji boldy.

“SAG” baýragy 1995-nji ýyldan bäri gowşurylyp gelýär. Ýeňijilere aktýory şekillendirýän bürünç heýkeli gowşurylýar. Bu baýrak ABŞ akademiýasy baýraklarynyň “Oskar” baýragynyň möhüm görkezijilerinden biri hasaplanýar.

 

Gyrgyzystan eýranly işewürleri maýa goýmaga çagyrdy

 

 

 

Ýene-de okaň

Täze ýyl baýramçylygy we Russiýanyň döwlet sirkiniň Aşgabatdaky çykyşy

Hoja Nasreddin Ependiniň şorta sözlerini ÝUNESKO-nyň sanawynda

Türkmen keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Teswirle