TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň resmi däl duşuşygy geçirilýär

Şu gün Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça Sankt-Peterburg şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň düzümine girýän ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň resmi däl duşuşygy geçiriler.

Oňa gatnaşmak üçin Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy ýurtlarynyň döwlet Baştutanlary Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherine barýarlar.

Wladimir Putiniň başlangyjy bilen geçirilýän sammitde GDA-nyň çäklerinde köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge degişli meseleleriň giň toplumy ara alyp maslahatlaşylar.

GDA-nyň düzümine girýän ýurtlaryň Baştutanlary tamamlanyp barýan ýylyň jemlerine garap, mundan beýläk-de özara gatnaşyklary ösdürmäge degişli meseleleriň ileri tutulýan ugurlary boýunça pikir alşarlar.

Sankt-Peterburgdaky resmi däl duşuşyga Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Özbegistanyň we Türkmenistanyň döwlet Baştutanlarynyň gatnaşmagyna garaşylýar.

Şeýle hem bu sammite Gazagystanyň birinji Prezidenti Nursultan Nazarbaýew hem çagyryldy.

Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň resmi wekili Mariýa Zaharowa GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň esasy halkara we sebit meseleleri boýunça hem özara pikir alyşmalary geçirjekdiklerini belledi.

“Ronaldo 40 ýaşyna çenli futbol oýnar”

Ýene-de okaň

Wise-premýer Mämmedowanyň Fransiýadaky iş sapary

Tokaýew kasam kabul etdi

Türkmenistan Belarusa gynanç bildirdi

Teswirle