TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Gazagystanyň Prezidenti Aşgabada geldi

Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammitine gatnaşmak üçin paýtagtymyz Aşgabada geldi.

Hormatly myhmany Aşgabadyň halkara howa menzilinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow garşy aldy.

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnaly bilen bir hatarda köp sanly ýerli we daşary ýurtly habar beriş serişdeleriniň wekilleri Hazar sammitiniň çäklerinde bolup geçýän wakalary “Arçabil” myhmanhanasyndaky metbugat merkezinden öz okyjylar köpçüligine ýetirýär.

 

Eýranyň Prezidenti Aşgabada geldi

 

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle