TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Gazagystanda Internet ägirtlerine salgyt salnar

«Google», «Facebook», «Amazon», «Netflix» ýaly internet ägirtleri 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Gazagystanda işlemek üçin ýurduň hökümetine salgyt tölemeli bolar.

Şunda «Google»-yň üsti bilen Gazagystanda harytlaryny onlaýn usulda ýerleşýän daşary ýurt kompaniýalaryna salynýan sargytlar uly orny eýelär. Çünki «Google» olaryň esasy aragatnaşyk çeşmesi bolup hyzmat edýär. «Google» gözleg toruna salynjak salgyt Internetden satyn alynýan oýunlara gözegçilik etmäge hem mümkinçilik berer.

Gazagystanda Internet arkaly işleýän kompaniýalaryň ýyllyk girdejisi 2 milliard dollar möçberinde ölçenilýär. Diýmek, geljek ýyldan başlap, salynjak täze salgytlaryň hökümetiň gaznasyna täze girdejileri getirip biler.

Emeli aňyň filosofiýasy

 

 

Ýene-de okaň

Dünýäde iň köp isleg bildirilýän awtoulaglar

Google Translate Offline :Türkmen dilinde hem hyzmat

Baş Redaktor

“Huawei” kompaniýasy Türkmenistanda sanly telefon ulgamyny giňletmek işine gatnaşar

Teswirle