TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Garaşsyzlyk baýramy: harby ýörişden suratlar

Ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bellendi. Paýtagtymyz Aşgabatdaky Döwlet münberiniň toplumy Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabaralaryň merkezine öwrüldi.

Döwlet münberiniň toplumynyň öňündäki meýdançada ilki bilen harby ýöriş geçirildi.

Baýramçylyk meýdançasyndaky harby ýörişden pursatlar:

 

28-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Teswirle