TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

“Fila” markasy barada maglumat

“Fila” markasy Fila Biella we Piedmont doganlar tarapyndan 1911 ýylda  Italiýada guruldy. Bu kompaniýa häzirki wagtda erkekler we zenanlar üçin  egin-eşik öndürýän marka bolmak bilen 21 döwletde öz ofisleri bardyr. Ol Italiýanyň iň meşhur sport egin-eşik öndürýän markasydyr.

2007-nji ýylda ýerini üýtgetdi, ýagny kompanibýa koreýa göçdi.

“Fila” markasynyň birnäçe görnüşli wersiony bardyr.Markanyň ilkinji döredilen logosy Jan Ingemar Stenmark , Reinhold Messner, Bjorn Rune Borguň egin-eşiklerini bezedi.

Esasy logo 1980-nji ýylda tanadyldy.  Kämilleşdirijiler ilkibaşdaky döredilen logodan dörtburçlugy aýryp, F harpyň yzyna markanyň adynyň dowamyny ýazyp, täze logo döretdiler. Şeýlelikde, “Fila” ýazgysy bilen ählimize mälim markanyň logosy  ýüze çykdy.

Gün ulgamynyň daşyndan täze signallar tapyldy

 

Ýene-de okaň

Çawuşogly: Türkmenistan bilen söwda gatnaşyklarymyzy ösdüreris

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen Özbegistan demirýol ulgamynda hyzmatdaşlygyny ösdürýär

100 milliard dollar ýitiren ilkinji adam

Teswirle