TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Dünýäniň iň täsirli zenanlary

“Forbes” işewürlik neşiri dünýäniň iň abraýly we täsirli zenanlarynyň sanawyny taýýarlady. Soňky 10 ýyllykda bu sanawda öňdäki orny Germaniýanyň ozalky kansleri Angela Merkel eýeläp gelýärdi. Bu gezek sanawyň öňdebaryjysy üýtgedi. Ol ýazyjysy Makkenzi Skot boldy.

Makkenzi Skot “Amazon” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezosyň ozalky aýaly. Neşiriň žurnalistleri Makkenzi Skotuň haýyr-sahawat işleri bilen öňe saýlanandygyny mälim etdiler. Bezos bilen aýrylaşandan soňra Skot emläginiň köp bölegini kömege mätäçlere bermegi wada beripdi.

Sanawda ikinji orny ABŞ-nyň wise-prezidenti Kamala Harris eýeledi. Ilkinji üçlükde Ýewropa Bileleşiginiň başlygy Kristin Lagard hem orun aldy. Şeýle hem sanawda 4-nji we 5-nji orunlary degişlilikde “General Motors” kompaniýasynyň baş direktory Meri Barr hem-de Bill Geýtsiň ozalky aýaly Melinda Geýts eýeledi.

Ilkinji onlukda Taýwanyň ýolbaşçysy Saý Inwen, amerikaly syýasatçy Nensi Pelosi, Bütindünýä bankynyň ýerine ýetiriji direktory Kristalina Georgiýewa, žurnalist Opra Uinfri we “Facebook”-yň baş amallar direktory Şeril Sandberg öz ornuny aldy.

Umuman, “Forbes” işewürlik žurnaly tarapyndan dünýäniň iň täsirli zenanlarynyň 100-siniň sanawy taýýarlandy we žurnalyň resmi sahypasynda çap edildi.

 

 

Olaf Şols – Germaniýanyň täze kansleri

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan bilen Gyrgyzystan täze multimodal ulag geçelgesini döretmegi meýilleşdirýär

“Forbes”: Ilon Mask birinjiligini ýitirdi

Türkiýe: Türkmenistandaky üçtaraplaýyn sammit energiýa geçelgesi üçin möhüm

Teswirle