TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Dünýäniň iň baý adamy aýaly bilen aýrylyşýar

Dünýäniň iň baý adamlarynyň hatarynda durýan hem-de dünýä belli “Microsoft” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Bill Geýtsiň aýaly bilen aýrylyşýandygy mälim edildi. Ol aýaly Melinda Geýts bilen aýrylyşmak kararyna gelendigini mälim etdi.

Taraplar bu barada “Twitter” jemgyýetçilik torundan beren beýanatynda, bilelikdäki durmuşyny, ýagny nikasyny bes etmek kararyna gelendiklerini mälim etdiler.

27 ýyldan bäri bilelikde ýaşan Bill we Melinda Geýtsiň 3 çagasy bar. Bu jübütiň bilelikde döreden “Bill&Melinda Geýts” gaznasynyň bahasy 45 milliard dollara deňdir.

Bu barada beýanat beren Bill Geýts Melinda bilen gaznasy arkaly işlerini bilelikde dowam etdirjekdiklerini belläp geçdi.

 

Ministrleriň telefon arkaly söhbetdeşligi

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Amerikan işewürleri bilen duşuşyk

Teswirle