TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Dubaýdan we Kazandan Türkmenistana bilet nireden almaly?

Ozal habar berşimiz ýaly, “Türkmenistan” awiakompaniýasy şu ýylyň 30-njy maýynda Aşgabat-Dubaý hem-de 1-nji iýunynda Aşgabat-Kazan ugry boýunça adaty halkara uçar gatnawlaryny amala aşyrmagy göz öňünde tutýar.

Bu gatnawlar üçin gidiş biletleri “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň kassalarynda satylyp başlandy.

Ýöne gaýdyş biletlerini nireden satyn almaly diýen sowal ýüze çykyp biler. Bu barada hem degişli bildiriş çap edilipdir.

Şol bildirişde gaýdyş awiabilediňizi üpjün etmek üçin aşakdaky görkezilen ýurtlaryň wekilleri bilen habarlaşyp bilersiňiz hem-de turkmenistanairlines.tm web sahypa arkaly wekilleriň maglumaty bilen tanşyp bilersiňiz.

  1. Birleşen Arap Emirlikleri Abu-Dabi ş.

e-poçta: ticket.mida@gmail.com

Tel: +971502800508

Tel: +971525777762

2. Russiýa Federasiýasy

e-poçta: avia@itmgroup.ru

Tel: +78124599899

Tel: +79119300080

 

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň Kazan ugurly uçar gatnawy barada

Ýene-de okaň

Aşgabat-Awaza awtobus gatnawy: petegiň bahasy belli boldy

«Türkmenhowaýollary» agentligi: haj parzy üçin Saud Arabystanyna 8 ýörite gatnaw

Suw çilimi we elektron çilim : bikanun söwdasyna garşy barlyşyksyz göreş

Baş Redaktor

Teswirle