TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Döwlet howpsuzlyk geňeşi: ýolbaşçylar wezipä bellendi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda guramaçylyk meselelerine seredildi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.

  • Begenç Gündogdyýew – Türkmenistanyň goranmak ministri wezipesine bellenildi
  • Batyr Atdaýew – Türkmenistanyň baş prokurory wezipesine bellenildi.
  • Gurbanmyrat Annaýew – Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri wezipesinde bellenildi.
  • Ýazgeldi Nuryýew – Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň başlygy wezipesine bellenildi.
  • Merettagan Taganow – Türkmenistanyň adalat ministri wezipesine bellenildi.
  • Maksat Hudaýkulyýew – Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy wezipesine bellenildi.
  • Nazar Atagaraýew – Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesine bellenildi.
  • Guwançmyrat Ussanepesow – Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygy wezipesinde galdyryldy.

 

Täze içeri işler ministri wezipä bellenildi

Ýene-de okaň

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Teswirle