Täze içeri işler ministri wezipä bellenildi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda guramaçylyk meselelerine seredildi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Öwezdurdy Hojanyýazow Türkmenistanyň içeri işler ministri wezipesinden boşadyldy. Muhammet Hydyrow Türkmenistanyň içeri işler ministri wezipesine bellenildi. Ol Lebap welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň müdiri wezipesinden boşadyldy.