TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Dinozawryň skeleti ausionda satyldy

“Christie's” auksion öýünde 110 ýyllyk “Hector” lakamly dinozawr skeleti
12,4 million dollara satyldy. Bu galyndyny kimiň satyn alandygy hakda maglumat
berilmedi. Auksion öýüniň berýän maglumatyna görä, bu skeletde 126 sany
dinozawryň hakyky süňkleri bar. Bu skelet 1964-nji ýylda paleontolog Jon Ostrom
tarapyndan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň (ABŞ) Montana şäherinde geçirilen
arheologik gazuw-agtaryş işleriniň çäginde bir meýdandan tapylypdy we oňa
“gorkunç penje” diýmegi aňladýan "Deinonychus" ady berlipdi.

“Google Translate” düzümine 24 sany dil goşdy

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Eýranyň energetika ministriniň Aşgabada sapary

Türkmenistanyň daşary işler ministri Moskwada saparda bolar

Teswirle