“Google Translate” düzümine 24 sany dil goşandygyny habar berdi. Ol dilleriň 10-usy Afrika materiginden, galanlary bolsa lingala, twi we tigraniýa dilleri. Şeýle hem Hindistanyň demirgazygynda 50 million kişiniň gürleşýän bhojpuri we Maldiw adalarynda gürleşilýän dhiweri dilleri hem täze goşulan dilleriň arasynda.

Şeýlelikde, “Google Translate-iň” terjime edýän dilleriniň sany 133-e ýetdi.

 

“Google” şereketi täze “akylly” äýnek öndürmekçi