TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

COVID-19 dünýäniň iň beýik nokadyna-da baryp ýetdi

Tekiz ýeri bireýýäm eýelän koronowirus waksinasy adamzadyň örän seýrek çykýan dünýäniň iň belent nokadyna çenli baryp ýetdi. Has takygy, Nepal bilen Hytaýyň serhediniň bitarap zolagynda ýerleşýän Ewerest sagynda ilkinji gezek bu kesele gabat gelindi.

Bu şeýle boldy. Dünýäniň iň belent nokadyna ― 8 müň 849 metr beýiklige çykan alpinistleriň arasyndan bir adamda koronowirusyň alamatlary gabat geldi. Munuň özi Ewrestde gabat gelen ilkinji koronowirus wakasydyr.

Kesel ýoluga alpinist dessine dikuçar bilen katmandu şäherindäki hassahanalaryň birine ýerleşdirildi. Häzir oňa bejergi berilýär. Ýöne daş-töwerekdäkiler COVID-19-uň aýagynyň ýetip bilmejek nokadynyň ýokdugyna haýran galdylar.

 

Türkmenabatdan Russiýa 11-nji ýörite uçar gatnawy

 

 

Ýene-de okaň

Ýaponiýaly işewürler : “Awaza” milli syýahatçylyk zolagy bilen gyzyklanýar

Baş Redaktor

Awaza :ýörite wiza tertibini işläp düzmek we girizmek meseleleri öwreniler

Baş Redaktor

THY-den Aşgabat ugry boýunça goşmaça ýörite uçar gatnawy

Teswirle