TEHNOLOGIÝA

“Clubhouse” indi Android üçin hem elýeterli bolar

Soňky aýlarda meşhurlyk gazanan “Clubhouse” ses messenjeri ýakyn wagtlarda Android ulanyjylary üçin hem elýeterli bolar. Bu habar döredijileriň blogynda peýda boldy diýip, metbugat saýtlary habar berýär. Takmynan bir ýyl mundan ozal bu messenjer diňe iOS-da işleýän enjamlarda ulanylyp bolunýardy.

Berlen maglumatlara laýyklykda, “Clubhouse” ABŞ-nyň çäklerindäki ulanyjylar üçin elýeterli boldy. Ýene birnäçe hepdeden soňra bu messenjer beýleki iňlis dilinde gürleýän ýurtlarda, soňra dünýäniň hemme ýurtlarynda işläp başlar.

Goşulma elýeterli bolan badyna dessine habar almak üçin ulanyjylar “Google Play Store”-da “Clubhouse” messenjeriniň sahypasynda registrasiýa edip bilerler.

 

Pasport almak üçin haýsy edara ýüz tutmaly?

 

 

 

Ýene-de okaň

Mongoliýada Bütindünýä awtoulagsyz güni bellendi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň wekiliýeti “Kazan Digital Week 2023” forumyna gatnaşdy

Ilon Mask: “X” ( Twitter) ýakyn wagtda doly tölegli bolup biler

Ata Watan Eserleri

Ärdogan Masky Türkiýede zawod gurmaga çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Hytaýda aeroportlaryň sany 500-e ýeter

Fransiýa “Iphone 12” telefonuny gadagan edermi?

Ata Watan Eserleri