Çempionlar ligasy: iňlis toparlarynyň finaly

UEFA-nyň Çempionlar ligasynyň finalynda Angliýanyň 2 topary duşuşýar. Olar “Mançester Siti” bilen “Çelsi” toparlarydyr. “Mançester Siti” Fransiýanyň “PSŽ” toparyny ýeňen bolsa, “Çelsi” topary ýarym finalda Ispaniýanyň “Real Madrid” toparyny ýeňmegi başardy.

“Çelsi” topary Çempionlar ligasynyň kubogyny iň köp gazanan toparlarynyň biri bolan “Real Madrid” toparyny ýeňdi. Angliýadaky jogap duşuşygynda “Çelsi” topary 2:0 hasabynda utup, Çempionlar Ligasynyň finalynda 3-nji gezek gatnaşmak hukugyna eýe boldy. “Çelsi” toparyndan 28-nji minutda Timo Werner, 85-nji minutda bolsa Maýson Maunt tapawutlandy.

Topar ilkinji gezek bu abraýly ýaryşyň finalyna 2012-nji ýylda çykypdy we şonda “Bawariýa” toparyny ýeňip, kubogy gazanypdy. 2008-nji ýylda bolsa, “Çelsi” topary final duşuşygynda ýene-de Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” toparyndan ýeňlipdi.

Okap bilersiňiz  Ýewro 2020: Angliýa we Niderlandlar ýeňiş bilen başlady

Bu bolsa toparyň taryhyndaky 3-nji Çempionlar Ligasynyň finaly bolýar.

“Çelsi” toparynyň tälimçisi Tomas Tuhel bolsa Çempionlar Ligasynyň taryhyna adyny ýazdyrdy. Ol bassyr 2 ýyl yzly-yzyna 2 aýry topary Çempionlar Ligasynyň final duşuşygyna çykarmagy başardy.

3-NJI IŇLIS FINALY

29-njy maýda Stambul şäherinde oýnaljak “Mançester Siti” – “Çelsi” duşuşygy Çempionlar Ligasynyň 3-nji iňlis toparlarynyň finaly bolýar. Mundan ozal final duşuşyklarynda 2008-nji ýylda “Çelsi” – “Mançester Ýunaýted” hem-de 2019-njy ýylda “Liwerpul” – “Tottenhem” toparlary duşuşypdy.

 

Green Card (Grin Kard) boýunça utujylar haçan belli bolýar?

 

ÝENE-DE OKAŇ

Tennis dünýäsiniň esasy ýaryşlarynyň biri hasaplanýan Fransiýanyň açyk çempionaty (Roland Garros) tamamlandy. Onda serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç ýeňiş gazandy. Ol final duşuşygynda gresiýaly garşydaşy Stefanos Sisipasy ýeňmegi başardy. Duşuşyk 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 hasabynda 34 ýaşly serbiýaly tennisçiniň peýdasyna tamamlandy. Ilkinji gezek 2004-nji ýyldan bäri Fransiýanyň açyk çempionatynda ýeňiji aýgytlaýjy tapgyrda mälim boldy. Jokowiç bilen Sisipas 8-nji gezek duşuşdy....
Ýewropa yklymynda Ýewro-2020 çempionaty dowam edýän döwründe Amerika yklymynda hem "Kopa Amerika" futbol ýaryşy badalgal aldy. Braziliýada geçirilýän bu ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi. Onda Braziliýanyň milli ýygyndysy Wenesuelanyň milli ýygyndysy 3:0 hasabynda, Kolumbýiýanyň milli ýygyndysy bolsa Ekwadory 1:0 hasabynda utdy.
Okap bilersiňiz  Kopa Amerika: Braziliýa ýeňiş bilen başlady
Braziliýanyň düzüminda Markinos, Neýmar (11 metrlik jerime) we Gabriel Barboza tapawutlandy. Kolumbiýanyň milli ýygyndysynda bolsa Kardena tapawutlandy. "Kopa Amerikada" ertir, ýagny 15-nji iýunda...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty gyzykly duşuşyklary bieln dowam edýär. Ýewropanyň 12 şäherinde geçirilýän bu duşuşyklarda gyzykly hem-de çekeleşikli oýunlar geçirilýär. "D" TOPARY Sagat 18:00  Şotlandiýa  - Çehiýa Glazgo şäherinde geçiriljek bu duşuşyk Şotlandiýanyň 1998-nji ýyldan bäri garaşýan pursaty - 23 ýyldan bäri esasy finala çykan ilkinji ýaryşydyr. "E" TOPARY Sagat 21:00  Polşa - Slowakiýa Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde geçiriljek duşuşyk polşaly Robert Lewandowskiniň özüniň görkezmegi üçin...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty dowam edýär. Düýn "Ç" hem-de "D" toparynyň duşuşyklary geçirildi. Sagat 18:00-daky duşuşykda Angliýa bilen Horwatiýanyň milli ýygyndylary duşuşdylar. Olar "D" toparynda çykyş edýärler. Örän çekeleşikli geçen duşuşykda Angliýanyň milli ýygyndysy 1:0 hasabynda ýeňdi. Duşuşygyň ýeke-täk goluny Rahim Sterling geçirdi. "Ç" TOPARYNYŇ DUŞUŞYKLARY Soňra sagat 21:00 we 00:00-da bolsa "Ç" toparynyň duşuşyklary geçirildi. Ilki bilen Awstriýa bilen Demirgazyk Makedoniýa...
Aýakgabyňyzy çykaryň. Ýapon medeniýetinde pollara we tatami matalarynyň mümkin boldugyça arassa bolmagyny üpjün etmek üçin bir jaýa gireniňizde aýakgabyňyzy çykarmak gowy we möhüm edep hasaplanylýar. Bu hili arassaçylyk köp öý hojalyklarda we restoranlarda talap edilýär, adamlar pola ýakyn tatami düşeginde iýýärler, krowatdan tapawutlylykda tatami düşeginde ýatmak hem adaty zat. Mundan başga-da, ähli otaglarda diňe jorap ýa-da aýakýalaňaç hereket etmegiň ýerine,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
834TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar