BIZNES

Bitkoin milli pul birligi boldy

Bitkoin ilkinji gezek bir ýurduň resmi pul birligine öwrüldi. Salwador döwletinde “Bitkoin” kriptowalýutasy ýurduň milli pul birligi hökmünde kabul etdi. Bu ýurt özüniň ilkinji 200 Bitkoinini satyn aldy.

Ýurduň hökümeti kriptowalýutany ýaýratmak üçin sanly gapjygy bolan her bir raýata 30 dollar möçberinde Bitkoin mugt berjekdigini habar berdi.

Täze kanuna görä, “Bitkoini” kabul etmeýän kärhanalara jerime salnar.

Daşary ýurtly raýatlara 3 “Bitkoin” ýagny takmynan 155 müň amerikan dollar möçberinde maýa goýum goýsalar ýurtda ýaşamak üçin rugsatnama beriljekdigi mälim edildi.

Beýleki tarapdan, bu  möhüm habaryň ertesi Bitkoin 1,8 göterim ösüş bilen 52 müň 600 dollara ýetdi.

6 million 500 müň ilaty bolan Salwadorda kriptowalýutanyň ulanylmaga başlanmagy orta möhletde “Bitkoina” bolan ynam artar.

 

Özbegistan Hytaýdan waksina aldy

Ýene-de okaň

Türkmenistan-BAE: gaz pudagynda hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy

“Zangilan” tankeri Türkmenistandan nebitiň ilkinji tapgyryny Azerbaýjana ýetirdi

Özbegistan 10 milliard dollarlyk “akylly” şäher gurar

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri