TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Özbegistan Hytaýdan waksina aldy

Özbegistana Hytaý Halk Respublikasyndan nobatdaky koronawirus ýokanjyna garşy sanjym getirildi. Ýurduň Saglygy goraýyş ministrliginiň habar bermegine görä, ýurda 3 million doza möçberinde “ZF-UZ-VAC2001” sanjym getirildi.

Şeýlelikde, ýurda getirilen sanjymlaryň möçberi 22 million 446 müň 540 doza ýetdi.

Olar hem şeýle bölünýär:

460 000 dozasy «Sputnik V»;

986 480 – «AstraZeneca»;

18 000 000 – ZF-UZ-VAC2001;

3 000 060 – «Moderna».

Häzirki wagtda ýurtda 15 million 4 müň 865 doza waksina uruldy. 2 million 123 müň 460 adam doly sanjym edildi.

 

Dünýäniň ilkinji wodorod otlusy synag edildi

 

 

Ýene-de okaň

Ýaponiýaly işewürler : “Awaza” milli syýahatçylyk zolagy bilen gyzyklanýar

Baş Redaktor

Awaza :ýörite wiza tertibini işläp düzmek we girizmek meseleleri öwreniler

Baş Redaktor

THY-den Aşgabat ugry boýunça goşmaça ýörite uçar gatnawy

Teswirle