SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Özbegistan Hytaýdan waksina aldy

Özbegistana Hytaý Halk Respublikasyndan nobatdaky koronawirus ýokanjyna garşy sanjym getirildi. Ýurduň Saglygy goraýyş ministrliginiň habar bermegine görä, ýurda 3 million doza möçberinde “ZF-UZ-VAC2001” sanjym getirildi.

Şeýlelikde, ýurda getirilen sanjymlaryň möçberi 22 million 446 müň 540 doza ýetdi.

Olar hem şeýle bölünýär:

460 000 dozasy «Sputnik V»;

986 480 – «AstraZeneca»;

18 000 000 – ZF-UZ-VAC2001;

3 000 060 – «Moderna».

Häzirki wagtda ýurtda 15 million 4 müň 865 doza waksina uruldy. 2 million 123 müň 460 adam doly sanjym edildi.

 

Dünýäniň ilkinji wodorod otlusy synag edildi

 

 

Ýene-de okaň

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi

«Türkmenhowaýollary» agentligi Kuala-Lumpur şäherine ýolagçy gatnawyny artdyrýar