TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Birža täzelikleri: 46 geleşik hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýanyň we Owganystanyň telekeçileri “Türkmengaz” döwlet konserninde öndürilen suwuklandyrylan gazy, “Türkmenhimiýa” döwlet konserninde öndürilen “B” kysymly karbamidi satyn aldylar.

Bulardan başga-da, Russiýanyň, Azerbaýjanyň, Gyrgyzystanyň telekeçileri daşary ýurt puluna boýalan tüýjümek önümleri we nah ýüplügi satyn aldylar. Geleşikleriň bahasy ABŞ-nyň 22 million 340 müň dollaryndan gowrak boldy.

Türkiýäniň we Birleşen Arap Emirlikleriniň işewür toparlarynyň wekilleri bahasy 17 million 390 müň manatlykdan gowrak nah ýüplügi satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropileni, şeýle hem float aýnasyny we el halylary satyn aldylar. Geleşikleriň bahasy 55 million 351 müň manatlykdan gowrak boldy.

 

Hytaý raketasy Hindi ummanyna gaçdy

 

 

 

 

Ýene-de okaň

Biržada nebit önümleri uly isleg bildirilýär

Türkmenistanyň Astrahandaky logistika merkezi Merkezi Aziýanyň Russiýa deňiz çykalgasy bolar

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjan Rumyniýa tebigy gaz iberer

Ata Watan Eserleri

Teswirle