TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Bill Geýtsiň gyzy müsürli ýigide durmuşa  çykdy

Bill Geýtsiň uly gyzy Jennifer Geýts müsürli Nail Nassar bilen durmuş gurdy. Nika toýy Geýtsiň Nýu-Ýork ştatyndaky öýünde geçirildi.

“Daily Mail” neşiriniň habaryna görä, toý dabarasy birnäçe gün dowam edipdir. Toýda Geýtsler maşgalasy 2 million dollar sarp etdi. Dabaraly toý üçin jaýyň çäginde ýörite pawilon gurlupdyr we birnäçe ýük awtoulagyna gül sargyt edilipdir.

Toý myhmanlarynyň howpsuzlygyny bir topar goragçylar üpjün etdi. Şeýle hem polisiýa Geýtsiň öýüniň ýerleşýän ýerini gorady.

25 ýaşly Jennifer Geýts we 30 ýaşly Nassar Stenford uniwersitetini tamamladylar. Olar şol ýerde tanyşdylar. 

 

Bilýäňizmi, görüş jedwelini kim oýlap tapdy?

Ýene-de okaň

Hytaýyň Başlygy Si Szinpin Saud Arabystanyda

Türkmenistan bilen Russiýa 15 resminama gol çekişdi

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Teswirle