SPORT

“Barselona” topary tälimçisini çalyşmagy mümkin

Ispaniýanyň güýçli toparlaryndan “Barselona” toparynda ýagdaý öwerlikli däl. Ýyldyz oýunçy Lionel Messiniň klubdan gitmeginden soň ýagdaý hasam çylşyrymlaşýar. Soňky 4 duşuşygynda 1 gezek ýeňiş gazanan katalonlaryň tälimçisi Ronald Kuman bilen toparyň başlygy Žoan Laportanyň arasyna düşünişmezlik emele geldi.

Žurnalist Gerard Romeronyň habar bermegine görä, Laporta tälimçi Kumany ugradyp, onuň deregine Andrea Pirlony tälimçilige bellemek isleýär. Pirlo bolmaýan ýagdaýynda-da Antonio Konte, klubuň ozalky oýunçylaryndan Filip Koku, Hawi ýaly ýaş tälimçileriň atlary agzalýar. Ýeri gelende aýtsak, Laporta ýolbaşçylyk eden döwründe ýeke gezek hem tälimçini şertnamasyndan öň wezipesinden boşatmandy.

Toparyň çempionatdaky soňky duşuşygynda “Granada” bilen öz meýdançasynda soňky minutda ýeňlişden halas bolup, 1-1 hasabynda deňme-deň oýnady. 8 utuk bilen 1 oýny kem 7-nji ýerde bolan “Barselona” çempionatyň öňdebaryjysyndan 5 utuk yzda barýar.

Çempionlar ligasynda-da öz meýdançasynda “Bawariýadan” 3-0 asgyn gelip, 24 ýyldan soň ilkinji gezek bu ýaryşa ýeňliş bilen başlapdy. “Barselona” 6-njy tapgyrda hepdäniň penşenbe güni (23-nji sentýabrda) myhmançylykda “Kadiz” bilen duşuşar.

 

Angela Merkeliň hormatyna oýunjak aýylar ýasaldy

Ýene-de okaň

“Real Madrid” – dünýäniň iň gymmat topary

Ýamalyň goly Ýewropa çempionatynyň iň owadan goly boldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň üçünji aýlawy 16-njy awgustda başlanar

Mbappe: men bagtly oglan, “Realda” oýnamak arzuwym hasyl boldy

Ata Watan Eserleri

Garet Sautgeýt Angliýanyň tälimçisi wezipesinden gitdi

“Real Madrid” topary Kilian Mbappeni tanyşdyrdy

Ata Watan Eserleri