TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Auksion öýi öz maýa goýum gaznasyny döretdi

Dünýäniň iň iri auksion öýi bolan “Christie’s” sungat pudagynda tehnologiýa başlangyçlaryna maýa goýmak üçin öz maýa goýum gaznasyny döretdi.

“Christie’s” auksion öýüniň metbugaty beýanatyna görä, auksion öýi ýakyn hepdelerde birnäçe başlangyç üçin azyndan birnäçe million dollar maýa goýmagy meýilleşdirýär.

“Christie’s Ventures” maýa goýum gaznasy öz işini 3 ugur boýunça alyp barmagy meýilleşdirýär. Gazna “Web3.0” täze nesil internet ulgamyny ösdürmäge, sungat ulgamynda sanly önümleri maliýeleşdirmäge, sungat önümleriniň transzaksiýa üçin bökdençlikleri aradan aýyrmaga gönükdirilen tehnologiýaly üpjün etmäge maýa goýar.

 

“Arsenal” Zinçenkony satyn alýar

Ýene-de okaň

Awazada halkara tans we folklor festiwaly geçiriler

Iýun aýynyň baýramçylyklary: Gurban baýramy giňden belleniler

Magtymguly Pyragynyň golýazmalary ÝUNESKO-nyň sanawyna girizildi

Teswirle