TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Aşgabat-Stambul-Türkmenabat ugry boýunça ýörite gatnaw

Türkmenistanyň “Türkmenistan” awiakompaniýasy şu ýylyň 14-nji ýanwarynda Aşgabat-Stambul-Türkmenabat ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada Türkiýäniň Stambul şäheriniň halkara howa menziliniň (www.istairport.com) resmi saýtynda bellenilip geçilýär.

Stambul şäheriniň halkara howa menziliniň resmi saýtynda görkezilýän uçar gatnawlarynyň sanawyna “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň hem ýerine getirjek gatnawy girizilipdir.

Şol sanawda “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň “T5 3901” gatnawy boýunça Aşgabat-Stambul ugry boýunça 14-nji ýanwarda gatnawyny amala aşyrar.

Şeýle hem halka howa menziliniň uçuş tertip sanawynda “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň şol gün yzyna Stambul-Türkmenabat ugry boýunça hem gatnawy amala aşyrjakdygy bellenilýär.

Umuman, dünýäde dowam edýän koronawirus pandemiýasy sebäpli togtadylan halkara uçar gatnawlarynyň ornuna ýörite gatnawlar amala aşyrylýar.

“Türkmenistan” awiakompaniýasy bilen bir hatarda Türkiýäniň “Türkhowaýollary” hem-de Russiýanyň “S7” awiakompaniýalary Türkmenistana ýörite gatnawlary ýerine ýetirýär.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkiýäniň “Türkhowaýollary” kompaniýasy 2022-nji ýyla geçip, eýýäm 3-nji ýörite gatnawyny amala aşyrmaga taýýarlanýar.

Russiýanyň “S7” awiakompaniýasy bolsa, 2022-nji ýyldaky ilkinji ýörite gatnawyny ertir, ýagny 14-nji ýanwarda ýerine ýetirmegi göz öňünde tutýar.

 

Türkiýede talyp haky bilen bilim : 2022

4 Dilde gürleýän Sözlük: Makul Sözlük Rus dilinde

 

Ýene-de okaň

“Türk howa ýollary” awiakompaniýasy: Biletlerde ýene arzaladyş

Baş Redaktor

Halkara uçarlaryň ählisi Aşgabatdan amala aşyrylar :Stambul, Dubaý we beýlekiler

Baş Redaktor

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: ýerli we halkara howa gatnawlaryň täze rejesi

Ata Watan Eserleri

Teswirle