TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Aşgabat-Köneürgenç ugry boýunça zyýarat otlusy guralýar

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi internet sahypasynda berlen maglumata görä, 2022-nji ýylyň 10-njy iýunynda Aşgabat — Köneürgenç ugry boýunça «Köneürgenç» taryhy-medeni döwlet goraghanasyna alyp gitmek we yzyna getirmek üçin ýörite zyýarat otlusy guralýar.

Aşgabat — Köneürgenç — Aşgabat ugry boýunça zyýarat ýolagçy otlusynyň hereketiniň tertibi

Aşgabat stansiýasyndan ugraýan wagty

Aşgabat 17:10;

Içoguz 22:30 — 22:50;

Daşoguz 04:30 — 04:15;

Köneürgenç 08:00.

Köneürgenç stansiýasyndan ugraýan wagty:

Köneürgenç 19:00;

Daşoguz 21:45 — 22:15;

Içoguz 04:08 — 04:28;

Aşgabat 09:30.

Ýolagçy otlusynyň restoran wagonynda ýolagçylar üçin dürli görnüşdäki tagamlar hödürlenýär.

Ýolagçylar üçin petekleriň bahasy

Küpe wagony:

Çagalar üçin 83 manat 90 teňňe,

Uly adamlar üçin 146 manat 30 tenne.

SW wagony (2 adamlyk)

Çagalar üçin 125 manat 10 teňňe,

uly adamlar üçin bolsa 263 manat 90 teňňe.

Ýolagçy otlusynyň goşmaça hyzmatlary üçin tölegi petegiň bahasynyň içine girýär.

Çaý, kofe, suw, süýjülik (toplumy) 10 manat.

Multimediýa portaly 10 manat.

 

 

Türkmenistanyň Prezidenti umra haj dessurlaryny ýerine ýetirdi

Ýene-de okaň

Saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamyna bagyşlanan halkara forum

“Türkmenistan” awiakompaniýasy: Belarus ugry boýunça gatnawlar

“Green Card” (Grin Kard) -2024: Senenamasy Yglan edildi

Baş Redaktor

Teswirle