TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Apple” kompaniýasy täze önümlerini çykardy

ABŞ-nyň tehnologiýa ägirdi “Apple” täze önümlerini hödürledi. Tanyşdyrylan önümleriň arasynda “Macbook Pro”, “AirPods 3”, “M1 Pro”, “M1 Max”, “HomePod mini”, “Apple Music Voice Plan” bar. Şeýle hem, “Apple” kompaniýasy ýalpyldadyjy mata çykardy.

Dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýa öndürijilerinden biri bolan “Apple” sentýabr aýyndan soň “Unleashed” atly çärede täze önümleri bilen tanyşdyrdy.

“HOMEPOD MİNİ”. “Apple” kompaniýasynyň dürli reňklerde hödürläp başlaan “HomePod Mini” -niň täze wersiýasy hödürlendi. “Siri”-e birigip bilýän enjamda interkom bar, şonuň üçin enjam bilen aragatnaşyk saklamak mümkin.

“AIRPODS 3”. “Apple” bu çärä 3-nji nesil “AirPods” -y hem hödürledi. “Apple” 2019-njy ýylda enjamyň ikinji neslini hödürläpdi. Täze nesil “Airpods 3” 5 minutlyk zarýad bilen 1 sagat diňlemek wagtyny berýär. Umuman, diňlemek wagty alty sagada çenli ýokarlanýar. Simsiz zarýad beriş goldaw gutusy bilen 30 sagat diňlemek wagty bar.

“MACBOOK PRO”. “Apple” -iň sentýabr aýynda geçirilen çäresinde iň gyzykly enjam täze nesil “iPhone 13” maşgalasy boldy. Düýn geçirilen çäräniň iň gyzykly enjamy bolsa “Macbook Pro” boldy. Täze nesil “MacBook Pro” 14 we 16 dýuým iki dürli wersiýada hödürlendi.

“Apple” täze “MacBook Pros” -da “Touch Bar” -y aýyrdy. Munuň ýerine funksiýa düwmeleri ulanylýar. Enjamda Wi-Fi 6 we Bluetooth 5.0 bar.

“Apple” -iň täze prosessorlary we ses meýilnamasy.

Şeýle hem, kompaniýa “M1 Pro” we “M1 Max” atly iki sany täze prosessor hödürledi. Bu prosessorlar täze kompýuterlerde ulanylýar.

Ýalpyldadyjy mata. Kompaniýa bu çärede ýalpyldadyjy matasyny resmi taýdan hödürlemedi. Şeýle-de bolsa, mahabatdan soň mata satuwa çykaryldy. Bu tämizleýji “Apple” ekranlaryny howpsuz we täsirli arassalaýar.

 

“North  Face” barada maglumat

 

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle