TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

“North  Face” barada maglumat

Häzirki wagtda dünýä boýunça sport egin-eşikleri, sport aýakgaplary öndürýän markalar köpdür. Olaryň esasylarynyň biri hem, “North  Face” markasydyr.

“North  Face” markasy 1968-nji ýylda Douglas Tompkins we Susie  Tompkins  Buel  tarapyndan guruldy. Bu marka Amerikan merkezli kompaniýa tarapyndan satyn alyndy.

Marka adyny dagyň sowuk  we iň kyn ýerinden alýar.  Douglas Tompkins 1966-njy ýylda egin-eşik ücin dükan açdy.  Gysga wagtyň icinde bu dükan  ’’ The North  Face” ady bilen tanalyp başlady.

1968-nji ýylda bu marka San Fransiskonyň Berkeleý diýen ýerine göçüp bardy, ol  ýerde öz işini hemde sport egin-eşiklerini öndürip başlady. 1990-njy ýylda öndürýän sport aýakgaplar bilen sportsmenleriň göwnünden turdy.

Häzirki wagtda hem bu kompaniýa dünýä boýunça meşhur sport aýakgaplaryny öndürýär

Arktikadaky iň gadymy buzluklaryň birinde ýaryk peýda boldy

 

Ýene-de okaň

“Ba­ga­ja” gaz kä­ni üçin tehniki enjamlar satyn alnar

Türkmenistanda dürli maksatly plastik kartlar öndüriler

Içerki bazarda tüýjümek önümler ýerlenildi

Teswirle