TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Ankarada Türkmenistanyň baýdagy şöhlelendirildi

Türkiýäniň paýtagty Ankara şäheriniň iň meşhur diňleriniň biri bolan Atakulede Türkmenistanyň baýdagy şöhlelendirildi. Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli ýörite yşyklaryň kömegi bilen şöhlelendirilen Ata Watanymyzyň baýdagy Türkiýäniň paýtagtynyň ýaşaýjylary we myhmanlary ajaýyp ýatlama boldy. Köp sanly Türk watandaşlary bu pursaty jemgyýetçilik torlarynda öz dost ýarlary bilen paýlaşdy.

 

Ärdogan: türkmen-türk gatnaşyklary ähli ugurlar boýunça ösdüriler

 

Türkmen-türk gatnaşyklary: diplomaitk gatnaşyklary 30 ýyl doldy

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Sadyr Žaparowy doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Azerbaýjana sapary

Teswirle